Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Người Cha Mất Trí Của Tôi

Thời gian qua rồi thì không thể quay lại được nữa. Vì vậy, thay vì níu kéo quá khứ thì hãy học cách trân trọng hiện tại. Để dành tình yêu cho người mình yêu nhất.  http://bit.ly/1cHra85