Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

toàn cảnh về tăng huyết áp và tai biến, toan canh ve tang huyet ap va tai bien

Hiểu rõ về mối quan hệ giữa Tăng huyết áp và những tai biến do bệnh này gây ra sẽ tìm ra được phương pháp kiểm soát những mối nguy cơ từ căn bệnh này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, theo một khảo sát gần đây, rất ít bệnh nhân Tăng huyết áp hiểu rõ về những vấn đề này.
toàn cảnh về tăng huyết áp và tai biến, toan canh ve tang huyet ap va tai bien