Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Nguồn gốc của nấm linh chi việt nam

Nguồn gốc của nấm linh chi việt nam

Nấm linh chi có rất nhiều tên gọi: Nấm vạn năng, Nấm thần tiên, Cỏ trường sinh, Hạnh nhĩ…trong đó tên gọi Linh chi là phổ biến nhất và được truyền tụng từ hàng ngàn năm nay với rất nhiều truyền thuyết. Nấm linh chi là dược thảo đứng đầu trong Thần Nông Bản Thảo Kinh -Tác phẩm chuyên tập hợp những kinh nghiệm về dược vật từ đời Hán trở về trước. Cuốn kinh này chia các vị thuốc ra làm ba loại, thượng, trung và hạ phẩm.
 Nấm linh chi là dược loại đứng đầu của thượng phẩm, trên cả nhân sâm, là một dược thảo được xem là kỳ diệu, có rất nhiều hiệu năng, dùng lâu không hại, có thể giúp người ta diên niên trường thọ. Thời trước chỉ có vua chúa và vương hầu biết tới chứ người bình dân thì chỉ nghe mà không mấy khi được gặp.