Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Rửa tay thường xuyên để tránh bệnh đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ hay bệnh viêm kết mạc là do là bệnh lý mắt phổ biến, hàng năm cứ vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 là mùa của bệnh đau mắt đỏ. Nguyên nhân thường do các loại siêu vi trùng (virus) gây ra. Bệnh lành tính nhưng lây rất nhanh ở những nơi đông người: trong gia đình, xí nghiệp đông công nhân.
Rửa tay thường xuyên để tránh bệnh đau mắt đỏ