Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Đôi điều về bệnh ung thư

Trị bệnh ung thư là vấn đề lớn đối với bệnh nhân, cần phải có tinh thần, tiền bạc, thời gian. Vì vậy đừng âm thầm chịu đựng một mình. Bàn với người thân như vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè rất tốt giúp ta có chỗ dựa vững chắc về tinh thần và đôi khi nhận được sự hỗ trợ tiền bạc, công sức chắc chắn sẽ làm nhẹ gánh cho bạn rất nhiều
Đôi điều về bệnh ung thư